Standstill ereloonsupplementen: algemeen verbindend verklaard

02.08.2022

De collectieve overeenkomst over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten is sinds kort bij KB algemeen verbindend verklaard, zodat een uniforme toepassing in alle ziekenhuizen kan worden verzekerd.

We hadden reeds eerder aangekondigd dat de Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen (NPCAZ) op vraag van minister Vandenbroucke een advies heeft uitgebracht over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten.

Omwille van de toenemende inflatie en de gestegen energiekosten en de grote gevolgen hiervan voor het financieel beheer van de ziekenhuizen had deze commissie in mei unaniem beslist om de maximumtarieven van ereloonsupplementen in de ziekenhuizen voor minstens een jaar te bevriezen.

Dit akkoord betekent een rem op de verdere stijging van ereloonsupplementen door de maximumpercentages op ziekenhuisniveau te bevriezen. Tegelijk wordt een standstill ingevoerd op de afdrachten van de artsen om hen eveneens te beschermen.

Standstill van ereloonsupplementen
In de eerste plaats moet worden vermeld dat de stabilisering van de ereloonsupplementen betrekking heeft op de ziekenhuisopnames in een individuele kamer en van toepassing is op zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen. Een verhoging van de betrokken percentages vastgelegd in de algemene regelingen van de ziekenhuizen is voorlopig niet mogelijk.
Aanpassingen waarvan schriftelijk kan worden aangetoond dat ze vóór 28 januari 2022 werden onderhandeld, kunnen nog worden doorgevoerd.

Standstill van afdrachten
Het doel om ook de afdrachten te bevriezen is om te verhinderen dat de stabilisering van geldende maximumtarieven automatisch zou leiden tot bijkomende afhoudingen op de erelonen. Nieuwe inhoudingen voor de kosten veroorzaakt door medische prestaties die niet door het budget worden vergoed, zijn tijdens de duur van deze collectieve overeenkomst niet toegelaten.

Duur
De geldigheid van deze standstill wordt beperkt tot een jaar. Op basis van een evaluatie van het plan tot hervorming van de ziekenhuisorganisatie en -financiering, die uiterlijk voor 31 december 2022 zal worden verricht, kan de standstill worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2023.

U kan het KB van 20 juli 2022 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 12 mei 2022, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen, over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten (BS 01/08/2022) en de collectieve overeenkomst d.d. 12 mei 2022 hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht