Statuut artsen actief in vaccinatiecentrum

14.05.2021

Door de overheden is er geen speciale regeling of apart statuut uitgewerkt voor artsen die actief (zullen) zijn in een vaccinatiecentrum. De mogelijke statuten zijn: (1) vrijwilliger (dagvergoeding) en (2) zelfstandigen.In dit artikel gaan wij dieper in op het statuut van de zelfstandigen. 

Een zelfstandige is een natuurlijke persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent zonder hiervoor verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of een statuut. In het geval men op regelmatige basis actief zal zijn in een vaccinatiecentrum zal dit gezien worden als een beroepsactiviteit en is men hiervoor verzekeringsplichtig als zelfstandige en zullen sociale bijdragen op de ontvangen inkomsten moeten worden betaald.

Werknemersstatuut (sui generis statuut) van ASO en HAIO

Een ASO en HAIO heeft het werknemersstatuut (sui generis statuut). In het geval de ASO / HAIO niet werkt als vrijwilliger in een vaccinatie centrum zal hij wanneer er aan hem een beroepsinkomen wordt toegekend, moeten aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep en sociale bijdragen in hoofdberoep betalen gezien hun sui generis statuut een onvolwaardig sociaal statuut is.

Startende zelfstandige

De ASO of de HAIO die hun opleiding op het einde van dit academiejaar beëindigen en in september zullen starten als zelfstandige moeten vanaf startdatum zelfstandige activiteit aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep bij een sociaal verzekeringsfonds. In het geval de arts in de maanden juli en augustus werkzaam zal zijn in een vaccinatiecentrum moet de arts vanaf datum tewerkstelling in het vaccinatiecentrum worden ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen en worden aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep. In het geval de tewerkstelling in de loop van een kwartaal valt, zal de verzekeringsplicht gelden vanaf de eerste dag van dat kwartaal en zullen sociale bijdragen voor gans dat kwartaal moeten worden betaald.

De wettelijke minimum bijdragen in hoofdberoep zijn gelijk aan 741,63 EUR per kwartaal en worden berekend op een netto belastbaar beroepsinkomen van 14.042,57 EUR (netto belastbaar beroepsinkomen is gelijk aan de bruto bezoldiging verminderd met de sociale bijdragen en de beroepskosten). Een startende zelfstandige die in de laatste 5 jaar voor aanvang van zijn activiteit nog geen zelfstandige in hoofdberoep was, kan wel voor de eerste 4 kwartalen van activiteit een verminderde sociale bijdrage aanvragen voor zover zijn netto belastbaar beroepsinkomen niet meer bedraagt dan 9.361,72 EUR op jaarbasis.

Het bijdragepercentage is gelijk aan 20,5 % van het netto belastbaar beroepsinkomen voor zover dit netto belastbaar beroepsinkomen niet meer bedraagt dan 60.638,47 EUR op jaarbasis. Op het netto belastbaar beroepsinkomen vanaf 60.638,47 EUR is het bijdragepercentage van 14,17% van toepassing.

Gevestigde zelfstandige

De gevestigde zelfstandigen ( dit zijn zelfstandigen die al langer dan drie jaar zelfstandige zijn) zullen hun geleverde prestaties kunnen factureren aan het vaccinatiecentrum. De aldus verkregen inkomsten zullen samen met hun andere (reguliere) inkomsten meetellen voor de berekeningsbasis van de sociale bijdragen.

Gepensioneerde zelfstandige

Een gepensioneerde arts die zijn beroepsactiviteit al heeft stopgezet, zal bij tijdelijke tewerkstelling in een vaccinatiecentrum zich opnieuw moeten inschrijven in de Kruispuntbank der Ondernemingen en aansluiten als zelfstandig gepensioneerde bij een sociaal verzekeringsfonds.

De sociale bijdragen voor een zelfstandig gepensioneerde bedragen 14,7%, berekend op het netto belastbaar inkomen (pensioen telt niet mee als inkomen).

Indien het netto belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis lager is dan 3.107 EUR, dan zijn geen sociale bijdragen verschuldigd. Indien dit hoger is dan 3.107 EUR, dan moeten 14,7 % sociale bijdragen worden betaald vanaf de eerste EUR.

Gepensioneerden die meewerken tijdens de coronacrisis, mogen onbeperkt bijverdienen boven op hun pensioen voor zover ze worden ingeschakeld in de essentiële diensten in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Deze beroepsinkomsten tellen tijdelijk niet mee voor de cumulatieregels.

 

Ellen Verstraete
Advisor HR solutions Vandelanotte

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht