Steun aan eerstelijnsorganisaties

26.03.2020

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, stelt middelen ter beschikking van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen.

In de strijd tegen corona speelt de eerste lijn een cruciale rol: thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, gezinszorg, ambulante diensten voor geestelijke gezondheid, apothekers, psychologen … zetten zich dagelijks in om mensen thuis zorg en ondersteuning te bieden.

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, stelt via een verkorte, lichte en snelle procedure, middelen ter beschikking van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen.

Organisaties kunnen een forfaitaire steun aanvragen van € 10.000. De urgentieoproep wordt met onmiddellijke ingang gelanceerd. De selectieprocedure die gehanteerd wordt is flexibel: dossiers zullen op regelmatige basis gescreend worden in de komende weken, met als doelstelling zo snel mogelijk in te spelen op de behoeftes op het terrein.

De oproep richt zich tot:

  • eerstelijnsorganisaties die geconfronteerd worden met situaties, veroorzaakt door het COVID-19 virus, die hun dienstverlening bemoeilijken
  • organisaties die eerstelijnsprofessionals groeperen of vertegenwoordigen (zoals zorgraden, thuisverplegingsorganisaties, huisartsenkringen, beroepsorganisaties, gezinszorgorganisaties, JAC’s, …)
  • voorstellen van een individuele professional, een groepspraktijk, een wijkgezondheidscentrum of een woonzorgcentrum worden niet in aanmerking genomen.
     

Klik hier voor meer informatie.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht