Supplementen in de radiologie: een bedreiging voor het Belgische overlegmodel dat BVAS niet zal aanvaarden

05.07.2023

Op vrijdag 23 juni heeft de ministerraad in eerste lezing een wetsvoorstel goedgekeurd dat alle algemene ziekenhuizen in ons land verplicht om CT-scans, MRI-onderzoeken en andere onderzoeken zoals PET-CT, SPECT-CT en PET-MRI aan te bieden tegen conventietarieven.

BVAS verwerpt het voorstel van minister Vandenbroucke en zal zich hiertegen krachtig verzetten. Dit project betekent dat ereloonsupplementen voor deze onderzoeken alleen in rekening kunnen worden gebracht als het onderzoek plaatsvindt tussen 18.00 uur en 8.00 uur, in het weekend, op feestdagen, of op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt.

Volgens BVAS weigert minister Vandenbroucke de realiteit op het terrein onder ogen te zien. Als radiologen aanvullende honoraria in rekening brengen, is dat omdat de conventietarieven niet voldoende zijn om de kwalitatieve zorg te bieden die voldoet aan de laatste technologische standaarden.

De Belgische gezondheidszorg geniet wereldwijd erkenning voor haar kwaliteit, ook op het gebied van medische beeldvorming. Voor ons artsensyndicaat is het essentieel dat België deze reputatie behoudt en patiënten hoogkwalitatieve zorg blijft bieden op basis van toptechnologieën, zowel voor een nauwkeurige diagnose als voor de opvolging van pathologieën, met name in de oncologie, waar beeldvorming van cruciaal belang is in het hele zorgtraject van de patiënt.

BVAS herinnert eraan dat de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen in haar vergadering van 30 januari 2023 de oprichting van een werkgroep heeft goedgekeurd na besprekingen over de uitvoeringsvoorwaarden van het verbod op ereloonsupplementen voor gezondheidszorg voor begunstigden van de verhoogde tegenmoetkoming. Het wetsontwerp van minister Vandenbroucke gaat echter veel verder dan dit kader. Door unilateraal te beslissen om ereloonsupplementen in de zware medische beeldvorming af te schaffen, brengt hij het medicomutakkoord en het voortbestaan van het Belgische overlegmodel ernstig in gevaar.

Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Raad van State en zal vervolgens in tweede lezing behandeld worden voordat het dit najaar aan het parlement voorgelegd wordt. BVAS zal niet passief toekijken tijdens dit wetgevingsproces. Ze zal radiologen ondersteunen door de juridische mogelijkheden te onderzoeken om zich tegen dit project te verzetten. BVAS verdedigt ook dat de keuze dient te blijven bestaan voor patiënten tussen geconventioneerd en niet-geconventioneerd, en natuurlijk ook voor de arts.

Met collegiale groeten,
Dr. Johan Blanckaert
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht