UBO-registratie: gedoogbeleid tot 31 december 2019

15.10.2019

Zoals eerder vermeld moesten alle vennootschappen en verenigingen die actief zijn in België, hun ‘ultimate beneficial owners’ of ‘uiteindelijke begunstigden’ tegen 30 september 2019 registreren in het UBO-register.

Sinds de antiwitwaswet moet iedere ondernemer met een vennootschap de uiteindelijke begunstigden doorgeven in het UBO-register. De deadline was 30 september 2019. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties opleggen.

Let wel: de verplichting om zich te registreren in het UBO-register geldt voor elke vennootschap, vzw, stichting en trust, ongeacht in welke sector die actief is. In een vzw is geen winstuitkering mogelijk aan natuurlijke personen. Eventuele winsten moeten immers opnieuw geïnvesteerd worden in de werking van de vzw.

In de zin van de UBO-wetgeving heeft de term ‘begunstigden’ bij vzw’s een andere betekenis: het gaat om de natuurlijke personen die zeggenschap of beslissingsrecht hebben over (het vermogen van) de vzw, tijdens het bestaan van de vzw, zonder dat zij op de één of andere manier het vermogen van de vzw zouden kunnen verkrijgen.

Meer informatie over het UBO-register vindt u hier.

Bron: Federatie Vrije Beroepen
De Federatie Vrije Beroepen, geassocieerd met UNIZO, is de representatieve interprofessionele organisatie voor het vrije beroep waarbij het Vlaams Artsensyndicaat is aangesloten. 

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht