Uitstel bezoekregeling in woonzorgcentra is een goede zaak

16.04.2020

Nu nog overleggen met de artsen.

BVAS reageert opgelucht op de beslissing van Vlaams minister Wouter Beke om de lockdown in de woonzorgcentra te handhaven, tegen het advies van de Nationale Veiligheidsraad in. De BVAS dringt aan om ook met de artsen te overleggen alvorens opnieuw bezoek in de woonzorgcentra toe te laten.

BVAS sluit zich aan bij de storm van protest tegen de maatregel om bewoners van woonzorgcentra (WZC) opnieuw bezoek te laten ontvangen. De artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel hebben de voorbije weken alles in het werk gesteld om de WZC coronavrij te houden. De maatregel van de Veiligheidsraad zou de onwaarschijnlijk grote inspanningen van al die actoren naar de prullenmand hebben verwezen.

Het bezoekverbod opheffen zou tot gevolg hebben dat bezoekers mogelijk COVID19 in de WZC binnenbrengen en bewoners en personeel besmetten. Omgekeerd kunnen bezoekers ook zelf besmet raken met COVID19 en het virus overdragen op familieleden.

Bovendien zou wie een WZC bezoekt ook beschermingsmateriaal moeten dragen, terwijl er voor de bescherming van artsen en personeel al een tekort is. De maatregel van de Veiligheidsraad zou een bijkomende belasting meebrengen voor het WZC-personeel dat nu al niet meer het einde van de tunnel ziet.

Welk risico verkies je: één persoon die sterft van eenzaamheid of tien personen (en misschien een veelvoud) die sterven aan COVID19? De vraag is cru gesteld, maar het is wel de hamvraag.

Intussen besliste Vlaams minister Beke om voorlopig geen bezoek in de woonzorgcentra toe te staan. De BVAS roept Wouter Beke, de andere regeringsleden en de experts die de exitstrategie uittekenen, om ook met de artsen te overleggen vooraleer een bezoekregeling voor de WZC af te kondigen.

Dr. Marc Moens, erevoorzitter BVAS en voorzitter Vlaams Artsensyndicaat
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht