Uitstel nieuwe financiering in medische huizen

19.10.2021

De aangekondigde implementatie van de nieuwe financieringsmethode in medische huizen wordt om verschillende redenen uitgesteld tot 1 januari 2022.

Vanaf 1 juli 2021 zou een nieuwe financieringsmethode voor de medische huizen worden doorgevoerd. Men stelde echter vast dat de nieuwe forfaitaire bedragen nog niet beschikbaar zijn en dat de minimale tijd om deze bedragen te valideren en ze aan de medische huizen te communiceren,  niet kan worden gerespecteerd.
Ook bestaat er rechtsonzekerheid m.b.t. de overgang van het oude financieringssysteem naar het nieuwe systeem. De bestaande overeenkomsten kunnen immers enkel op 31 december van het lopende jaar worden opgezegd, waardoor er mogelijk twee financieringssystemen naast elkaar bestaan. Een duidelijke overgangsperiode tussen de twee verschillende financieringssystemen geniet vanzelfsprekend de voorkeur.

Daarbij worden nog twee bijkomende zaken aangepast in het KB. De datum van verzending van het financieel verslag is in het KB vastgesteld op 15 juni van elk jaar, terwijl de medische huizen hun algemene vergadering elk jaar uiterlijk op 30 juni moeten organiseren. De indieningsdatum van het financieel verslag wordt daarom gewijzigd naar 31 juli van elk jaar.
Ten slotte wordt de mogelijkheid toegevoegd om het akkoord te beëindigen voordat de financiële verslagen over de eerste twee jaar worden ontvangen. In geval van misbruik of schending van het akkoord kunnen de verzekeringsinstellingen het akkoord beëindigen met een opzegtermijn van 3 maanden. Uiteraard gaat deze termijn pas in na het medische huis te hebben gehoord en met instemming van een tweederde meerderheid van de leden van de Commissie.

Als gevolg hiervan heeft de Commissie, die belast is met de toepassing van de reglementering betreffende de forfaitaire betaling van sommige verstrekkingen, een reeks aanpassingen aan het Koninklijk Besluit van 11 september 2020 toegevoegd en zal dit KB pas vanaf 1 januari 2022 in voege treden.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht