Vaccinatie Covid-19: selectie risicopersonen

06.04.2021

Sinds vrijdag 2 april wordt het wettelijk kader gevalideerd dat huisartsen de mogelijkheid biedt een analyse te maken van hun patiëntenbestand om de patiënten te identificeren die risicofactoren vertonen zoals beschreven door de Hoge Gezondheidsraad.

​Ga hier naar info per medische softwareprovider

Huisartsen kunnen toelaten dat deze patiënten zich met voorrang laten vaccineren in het kader van de Covid-19 vaccinatiecampagne.

De softwareleveranciers hebben deze nieuwe functionaliteit reeds geïntegreerd, maar het is van het grootste belang dat de artsen over de laatste versie van hun software beschikken en dat zij, als zij door hun leverancier hiervan op de hoogte worden gebracht, hun software bijwerken om over deze functionaliteit te kunnen beschikken.
 
In principe werd over deze essentiële stap reeds gecommuniceerd door uw softwareleverancier, maar wij benadrukken het belang van deze stap voor de succesvolle uitvoering van deze mogelijkheid.

Info per medische softwareprovider

Alle medische softwareproviders bieden een overzicht aan waar u op één pagina alle ondersteuningstools kan terugvinden. Die ondersteuningstools laten u toe om in detail te zien, welke stappen u moet zetten om alle risicopatiënten te selecteren en door te sturen naar de vaccinatie code.
U kan hier de richtlijnen per medische softwareprovider raadplegen op de website van de wetenschappelijke huisartsenvereniging, Domus Medica.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht