• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Vaccinatie tegen COVID-19 van de risicopersonen van 16-17 jaar

10.06.2021

Wanneer, wie, hoe en waar?

Wanneer? Vanaf half juni.

Begin mei werd de inenting van de volwassen patiënten met verhoogd risico op ernstige COVID-19 gestart.  Het merendeel van deze doelgroep werd ondertussen reeds uitgenodigd voor vaccinatie in een vaccinatiecentrum.

Recent werd er conform het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en het advies van de Taskforce Vaccinatie beslist om ook jongeren vanaf 16 jaar met bepaalde onderliggende aandoeningen te vaccineren.  Aangezien tot op heden enkel het Pfizervaccin uitvoerig werd getest bij deze leeftijdsgroep, en voor deze leeftijdsgroep toelating heeft gekregen van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA), zullen al deze jongeren met dit vaccin worden ingeënt.

Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt. Vanaf de dag dat de jongeren 16 jaar wordt kan hij/zij worden uitgenodigd. De selectie van deze groep jongeren zal gebeuren door de behandelend arts-specialist pediater voor jongeren die ten laatste op 1 augustus 2021, 16 jaar worden.

Risicopersonen. Over wie gaat het?

Het gaat om jongeren tussen 16 en 18 jaar, met een bepaalde aandoening (zie lijst hieronder) waarvan wetenschappelijk blijkt dat zij bij besmetting een groter risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte, op hospitalisatie of zelfs op overlijden door COVID-19.

Specifiek voor jongeren met een zeldzame aandoening wil men vooral aandacht schenken aan de groep waarbij de aandoening een impact heeft op cardiovasculair, respiratoir of neurologisch gebied.

Patiënten van 16 tot 18 jaar met:

 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
 • hematologische kankers (bv. leukemie)
 • syndroom van Down
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)
 • verstoord immuunsysteem d.w.z lijden aan immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva
 • actieve HIV/AIDS
 • sommige zeldzame aandoeningen (zie lijst Orphanet).

Hoe worden de lijsten van de risicopatiënten opgemaakt?

Voor het opstellen van de lijsten met risicopatiënten worden de gegevens uit de dossiers van de huisarts en de behandelend arts-specialist/pediater gehaald.

(1) De huisartsen geven – in overleg met de jongere - het rijksregisternummer van de personen met het syndroom van Down door aan de behandelend arts-specialist/pediater.

(2) de arts-specialisten/pediaters zullen ook zelf jongeren met een zeldzame aandoening oplijsten.

Op die manier wordt de kans zeer klein dat er iemand vergeten wordt. Deze lijsten worden samengevoegd tot één unieke lijst in een beveiligd centraal register: de ‘Vaccination Codes Database’. De enige informatie die de database bevat, is ‘deze persoon heeft een verhoogd risico’. Ze bevat dus geen enkele informatie over de aard van dit risico of over de aandoening.

Hoe kan je als jongere nagaan of je op de lijst van risicopersonen staat?

Vanaf 21 juni kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat, via www.myhealthviewer.be Je gebruikt hiervoor je elektronische ID en pincode. Als je de pincode van je identiteitskaart niet (meer) kent, kan je hiervoor contact nemen met je gemeente.  Ook je apotheker kan je informatie geven over de selectie van de risicopatiënten en je situatie met jou bekijken en hierover raad geven.

We vragen je dus om met de eenvoudige vraag: ‘Sta ik op de lijst?’ niet naar je huisarts of pediater te bellen. Sta je niet op de lijst tegen 21 juni? Je kan dat beschouwen als een goed teken. Het wil zeggen dat je niet tot de risicogroep behoort, en dat het risico op zware complicaties bij een besmetting met COVID-19 voor jou laag is.

Wat als je niet op de lijst staat, en toch een verhoogd risico loopt?

Er is dan een kleine kans dat je een risicopatiënt bent.  Meen je dat je toch tot de risicogroep behoort en vind je jezelf niet terug op de lijst? Neem dan zelf contact op met je behandelend arts-specialist/pediater. Deze kan je zo nodig altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na 21 juni.

Waar vindt de vaccinatie van risicopatiënten plaats?

Het grootste deel van de vaccinaties zal plaatsvinden in een vaccinatiecentrum. Uitzonderingen hierop zijn de:

 • Bedlegerige jongeren en/of jongeren onder strikte medische indicaties (bv. ernstige psychiatrische stoornissen, ernstige fysieke invaliditeit) en die nooit in staat zijn hun verblijfplaats onder normale omstandigheden te verlaten. Zij komen in aanmerking voor thuisvaccinatie door hun huisarts of door de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum.
 • Chronische hemodialysepatiënten. Zij worden gevaccineerd in hun dialysecentrum onder de coördinatie van een nefroloog.

Indien je denkt in aanmerking te komen voor een thuisvaccinatie, contacteer je best je huisarts. Deze zal nagaan of je inderdaad een thuisvaccinatie kan krijgen (hierbij wordt eventueel ook met je thuisverpleegkundige overlegd), en indien dat zo is, regelt de huisarts in overleg met het vaccinatiecentrum de thuisvaccinatie. De meeste huisartsen zullen deze thuisvaccinaties zelf doen. Lukt dit niet, dan kan de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum je komen vaccineren.

Hoe kunnen artsen-specialisten jongeren tussen 16 en 17 jaar met een verhoogd risico op ernstige Covid-19 door onderliggende aandoeningen toevoegen aan de “Vaccinatie Code Database” (VCD)?

 

Bron: agentschap Zorg & Gezondheid en laatjevaccineren.be

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht