Vaccinatie tegen seizoensgriep verloopt in twee fases

25.08.2020

De vaccinatiecampagne tegen seizoensgebonden griep 2020-2021 zal in twee fases verlopen. Dat staat in de richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad en het geneesmiddelenagentschap FAGG. België zal 2,9 miljoen griepvaccins ter beschikking hebben, wat meer is dan de voorbije jaren.

De FOD Volksgezondheid informeert u over de richtlijnen met betrekking tot de distributie, aflevering en het voorschrijven van de vaccins Alpharix-Tetra®, Influvac Tetra® en Vaxigrip Tetra® in het kader van de vaccinatiecampagne tegen de seizoensgriep 2020-2021 in de context van Covid-19.
 
U zal het belang van vaccinatie tegen de seizoensgriep in de context van Covid-19 begrijpen. Het is meer dan ooit van cruciaal belang om personen die risico lopen op complicaties zo breed mogelijk te vaccineren.
 
Om de beschikbare voorraden zo goed mogelijk te beheren, is besloten de voorkeur te geven aan een gefaseerde aanpak van de vaccinatie. Deze aanpak wordt gesteund door de Ministers van Volksgezondheid (federaal niveau en gefedereerde entiteiten).
Het vaccinatieplan is opgesteld samen met de belanghebbenden in het farmaceutisch circuit, de bevoegde autoriteiten en de betrokken sectoren en werd goedgekeurd tijdens de interministeriële conferentie van 5 augustus. Als u voorschrijvend arts bent, vragen we u om dit gefaseerde vaccinatieplan te volgen. We vragen ook uw medewerking om deze cruciale informatie zo breed mogelijk te verspreiden via uw beroepsverenigingen en netwerken.

Vergeet niet dat de vaccinatie van het personeel in de gezondheidssector even belangrijk is.

In een eerste fase, van 15 september tot 15 november 2020, worden vaccins afgeleverd voor drie prioritaire doelgroepen. Het gaat om risicopersonen (bv. zwangere vrouwen, chronisch zieken en 65-plussers) en de personen met wie ze onder hetzelfde dak wonen; personeel uit de gezondheidssector; en mensen tussen 50 en 64 jaar. Let wel, de Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om de griepprik zelf pas toe te dienen vanaf 15 oktober.

Vanaf 15 november start de tweede fase, waarin afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccins, de vaccinatie kan worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.

Aangezien de kans bestaat dat het griepseizoen samenvalt met een COVID19-piek is het van cruciaal belang om in de eerste fase zoveel mogelijk personen met risico op complicaties te vaccineren. De vaccinatie van gezondheidspersoneel zorgt voor indirecte bescherming van patiënten maar verzekert ook hun beschikbaarheid in het geval van een nieuwe COVID19-golf. Om de werkdruk voor huisartsen te verminderen ten slotte, worden ook personen tussen 50 en 64 jaar prioritair gevaccineerd.

De specifieke richtlijnen kan u hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht