• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Vaccinatie van de zorgaanbieders

12.11.2021

Het Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid meldt dat vanaf midden november de verschillende zorgaanbieders worden uitgenodigd voor een boostervaccin.

Vlak voor de herfstvakantie keurde de Interministeriële Conferentie de beslissing goed om de zorgaanbieders een boosterprik toe te dienen. Vanaf midden november kunnen de verschillende zorgaanbieders uitgenodigd worden om zich te laten prikken.   

De doelgroepen zijn quasi gelijk aan de doelgroepen zoals bij de start van de vaccinatiecampagne. De verschillende procedures verlopen in de meeste situaties gelijkaardig als bij de start van de vaccinatiecampagne of verlopen via de vaccinatiecentra. 

In tegenstelling tot de start van de vaccinatie, is er op dit moment geen schaarste aan vaccins.  Hierdoor kunnen we de vaccinatie snel, efficiënt en flexibel organiseren.

Doelgroepen en aanpak

 1. Zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel met direct patiëntencontact werkzaam (voorheen categorie A en B, inclusief vrijwilligers) in ziekenhuizen (inclusief revalidatieziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen) zal i.s.m. de arbeidsgeneeskundige diensten binnen de voorziening zelf worden gevaccineerd. We zullen een bevraging opstarten om de aantallen te bepalen. De ziekenhuizen zullen rechtstreeks de vaccins geleverd krijgen. Alle ziekenhuizen zullen op 8 november een bericht ontvangen met de nodige afspraken.
   
 2. Voor het zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel in residentiële zorgvoorzieningen stellen we de doelgroep de eerstkomende dagen nog verder scherp. We kunnen al meegeven dat in de woonzorgcentra alle personeel in aanmerking komt, in de andere residentiële voorzieningen enkel het zorgpersoneel.
   
 3. Qua aanpak zal dit gelijk lopen met de bestelprocedures van woonzorgcentra en andere collectiviteiten voor de doelgroep 65+ en immuungecompromitteerden. De voorziening krijgt vaccins ter beschikking vanuit de vaccinatiecentra en staat zelf zoveel mogelijk in voor de vaccinatie van het personeel. i.s.m. de arbeidsgeneeskundige diensten. Wanneer het niet mogelijk is om binnen de voorziening te vaccineren, kan het personeel ook naar het vaccinatiecentrum  gaan om zich daar te laten vaccineren. De voorziening neemt daarvoor contact op met het vaccinatiecentrum. Begin volgende week worden de vaccinatiecentra en de voorzieningen geïnformeerd over de procedures.
   
 4. De vaccinatie van de brede groep van eerstelijnszorgaanbieders (zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel met direct patiëntencontact) zal volledig verlopen via de vaccinatiecentra. De selectie van deze doelgroep is gebaseerd op de gegevens in de vaccinatiecodedatabase, eigen databronnen van Zorg en Gezondheid en de eerder dit jaar opgestelde lijsten door de liasions. Van zodra deze gegevens terug zijn geactiveerd, kunnen de vaccinatiecentra deze eerstelijnszorgaanbieders uitnodigen. Omdat deze lijsten geen rekening houden met nieuwe zorgaanbieders, zullen we een online-registratiesysteem opzetten, zodat deze kleine doelgroep zich kenbaar kan maken wanneer zij geen uitnodiging ontvangen. Dit registratiesysteem komt ter beschikking vanaf midden december.
   
 5. Al het personeel (inclusief vrijwilligers) in de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra komt ook in aanmerking voor een vaccin. De vaccinatie van het personeel van de test- en triagecentra wordt in onderling overleg met het betrokken vaccinatiecentrum afgesproken.

 

De boostervaccinatie komt na de basisvaccinatie en is altijd een mRNA-vaccin. De booster wordt gezet minstens 4 maanden na de tweede prik van het AstraZeneca- of de enige prik van het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens 6 maanden na de tweede prik van het Pfizer- of Moderna-vaccin. Voor de boostervaccinatie wordt een volledige dosis Pfizer (Comirnaty) toegediend of een halve dosis Moderna (Spikevax). Deze halve dosering van het Moderna-vaccin als boosterdosis is goedgekeurd door het EMA. 

Het is de ambitie om deze belangrijke groep van zorgaanbieders voor het jaareinde te vaccineren, mits de planning van de vaccinatiecentra en de betrokken voorzieningen dit toelaat.  Zorg en Gezondheid wil iedereen alvast bedanken om deze campagne mogelijk te maken.

Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht