Vanaf 1 juni 2024 betere vergoeding voor bezoek in WZC door huisarts en bepaalde artsen-specialisten

08.05.2024
  • Bezoek door huisartsen

Bezoeken in woonzorgcentra zijn vaak complex en tijdrovend omwille van polyfarmacie en multimorbiditeit. Tevens is vaak overleg nodig met de verpleegafdelingen, alsook contact met de mantelzorgers.

Het ereloon voor een bezoek van een huisarts aan een woonzorgcentrum wordt met 25 procent verhoogd tot € 45,81 en betreffen twee nieuwe nomenclatuurcodes: code 106610 voor het bezoek van een huisarts en code 106691 voor het bezoek door een huisarts op basis van verworven rechten.

Er worden ook specifieke nomenclatuurcodes voorzien voor de toeslagen voor dringende bezoeken tijdens de avond en nacht, in het weekend of op feestdagen. Het remgeld voor de patiënt blijft ongewijzigd: € 11,22 voor een gewoon bezoek (€ 2,49 bij een patiënt met een verhoogde tegemoetkoming).

Tegelijkertijd wordt ingezet op een geïntegreerde opvolging van de patiënt. De huisarts dient minstens jaarlijks te bekijken of er nood is aan een voorafgaande zorgplanning, aan medisch-farmaceutisch overleg, aan mondzorg of aan bijkomend multidisciplinair overleg of overleg met de mantelzorgers.

  • Bezoek door geriaters, neurologen en (neuro)psychiaters

Voor veel patiënten in een woonzorgcentrum is naast een goede opvolging door de huisarts op een gegeven ogenblik ook een bijzondere follow-up door een neuroloog, een psychiater, een neuropsychiater of een geriater nodig. Denk bijvoorbeeld aan een bewoner die plotseling sterk gewijzigd gedrag vertoont of de opvolging van een bewoner die toenemende tekenen van dementie vertoont. Het is voor sommige artsen-specialisten vandaag al mogelijk om naar een woonzorgcentrum te gaan, maar de vergoeding hiervoor is laag en het bezoek moet samen met een huisarts gebeuren, wat niet altijd eenvoudig te organiseren valt.

De nieuwe honoraria betekenen een forse herwaardering van het ereloon van geriaters, neurologen en (neuro)psychiaters voor een bezoek aan een woonzorgcentrum van € 40,31 tot € 151,50. Dat ligt in lijn met het honorarium dat vandaag bestaat voor een pluridisciplinaire geriatrische evaluatie.
Daarvoor worden nieuwe nomenclatuurnummers in het leven geroepen: 106772 voor geriaters, 106794 voor neurologen en 106816 voor psychiaters. Het remgeld voor de patiënt blijft ongewijzigd op € 15,50 (en volledig terugbetaald indien de patiënt recht heeft op verhoogde tegemoetkoming). Er is tevens een toeslag mogelijk voor prestaties tijdens de nacht (21.00 - 8.00u) of in het weekend of op feestdagen. De nieuwe prestaties kunnen vanaf 1 juni 2024 aangerekend worden.

De huisarts blijft sterk betrokken: hij moet het bezoek van de specialist aanvragen en de specialist is verplicht hem een verslag te bezorgen. De vergoeding bevat ook al het benodigde pluridisciplinair overleg met andere zorgverstrekkers zoals verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, en met de mantelzorgers.

U vindt deze nieuwe nomenclatuur terug in artikel 2 - Raadplegingen, bezoeken en adviezen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht