Vennootschappen en vzw's met beleggingen moeten over LEI-code beschikken

05.01.2021
https://www.vandelanotte.be/nl

Wilt u beleggingen via uw vennootschap uitvoeren en staat het financiële instrument op de lijst met geviseerde instrumenten, dan moet u sinds 3 januari 2018 over een LEI-code (Legal Entity Identifier) beschikken. 

Doet u dit niet, dan mag uw financiële tussenpersoon geen transacties uitvoeren. Onze partner, Accountancykantoor Vandelanotte, ondersteunt u daarom graag bij de aanvraag van dit bijzondere ondernemingsnummer.

Wat is de LEI-code?

De LEI-code is ontstaan in de nasleep van de financiële crisis van 2009. Deze crisis maakte de wereld ervan bewust dat er meer nood was aan transparantie en regulering op de financiële markten om zo de zogenaamde systeemrisico's beter te beheersen. In dat kader is het volgens Europa (én de VS) van groot belang om rechtspersonen te identificeren wanneer zij bepaalde financiële transacties uitvoeren. De EU wil hiermee vermijden dat een financiële schok zoals deze in 2008-2009 zich herhaalt.

De Financial Stability Board, ontstaan in de schoot van de G20, werd daarom belast met het uitwerken van een dergelijk identificatiesysteem. Sinds 3 januari 2018 moet elke onderneming over een LEI-nummer beschikken wanneer zij financiële transacties wil uitvoeren. 

De LEI-code is een unieke code die bestaat uit 20 karakters en die aan één vennootschap wordt toegewezen. Aan deze code worden een aantal gegevens van de vennootschap gekoppeld. De LEI-code geeft bijvoorbeeld toegang tot de officiële naam van de vennootschap en het adres van de hoofdzetel van die vennootschap.

Wanneer heb ik een LEI-code nodig?

De code moet aangevraagd worden door elke onderneming met rechtspersoonlijkheid (NV, BV, VOF, VZW...) wanneer er via de vennootschap gehandeld wordt in aandelen (ook vastgoedcertificaten, turbo's, etf's en warranten vallen hieronder), obligaties, staatsobligaties, futures, opties, vastgoedbevaks, enz.
Wanneer u via de vennootschap uitsluitend financiële instrumenten verhandelt, zoals fondsen met variabel kapitaal, beleggingsverzekeringen, termijnbeleggingen, termijnrekeningen, kasbons of goud, dan moet u geen LEI-code aanvragen. Deze transacties moeten immers niet gerapporteerd worden door uw financiële instelling.

Vanaf 3 april 2020 werden de verplichtingen omtrent de LEI-code uitgebreid. Voortaan hebben alle financiële en niet-financiële instellingen een LEI nodig wanneer zij aan ‘securities financing transactions’ doen. Deze verplichting treft onder meer banken, makelaars, pensioenfondsen, beleggingsondernemingen… 

Moet de LEI-code jaarlijks worden hernieuwd?

Om ervoor te zorgen dat de gegevens in de Global LEI Pool up-to-date blijven, moet elke LEI-code jaarlijks worden vernieuwd. Een LEI-code uitgegeven op 02/01/2019 moet bijvoorbeeld worden vernieuwd vóór 02/01/2020. Indien de termijn van één jaar is verstreken en er geen vernieuwing plaatsvond, wordt de LEI-code inactief gesteld tot vernieuwing ervan. 

Wie kan mij daarmee bijstaan?

Vandelanotte doet voor de aanvraag van LEI-codes een beroep op GS1 Belgium & Luxembourg. Deze emittent rekent een kost aan van € 69 (excl. btw). De bijdrage voor de jaarlijkse vernieuwing bedraagt € 59 (excl. btw).


Heeft u ondertussen reeds vragen of heeft u hulp nodig bij de aanvraag of vernieuwing van een LEI-nummer, aarzel dan niet om contact op te nemen met Vandelanotte Accountancy:

 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht