Verplicht elektronisch voorschrift: BVAS tevreden over uitzondering op huisbezoek en voor artsen vanaf 62 jaar

04.12.2017

Verplicht e-voorschrift wordt uitgesteld tot 1 juni 2018. Bovendien worden artsen vanaf 62 jaar vrijgesteld en is er geen verplichting bij een huisbezoek.

Het Verzekeringscomité bevestigde vandaag dat het verplicht gebruik van het elektronisch medisch voorschrift wordt uitgesteld tot 1 juni 2018. Minstens even belangrijk zijn de twee uitzonderingen op deze verplichting die de BVAS kon afdwingen. Artsen vanaf de leeftijd van 62 jaar worden vrijgesteld. En ook bij een bezoek aan huis of in een instelling geldt de verplichting niet.

De deadline voor de veralgemening van het elektronisch voorschrift verschuift van 1 januari naar 1 juni 2018. Eerder was 1 mei aangekondigd, maar dit wordt nu 1 juni 2018, definitief. Het Verzekeringscomité heeft dit vandaag bevestigd. Belangrijk voor huisartsen is dat de verplichting van het elektronisch voorschrift niet geldt op huisbezoek en tijdens een bezoek aan een instelling. Voor huisartsen is dat een grote opluchting. Op bezoek bij de patiënt een e-voorschrift maken, stuitte op heel wat praktische bezwaren. Deze uitzondering mag de BVAS, het grootste artsensyndicaat, op haar conto schrijven.

Ook voor artsen vanaf 62 jaar komt er een uitzondering. De BVAS had van meet af aan aangedrongen om de invoering van het verplicht elektronisch voorschrift te laten samenvallen met het verplicht gebruik van het elektronisch globaal medisch dossier (EMD) in 2021. We hebben dat standpunt verder consequent verdedigd. Met succes! Het Verzekeringscomité verklaarde zich vandaag akkoord met dit standpunt voor zover het artsen van 62 jaar of ouder betreft.

Voor de BVAS is dit zondermeer een grote overwinning. Artsen die 62 of ouder zijn op 1 juni 2018 hoeven zich dus geen zorgen te maken over het verplicht elektronisch voorschrijven: voor hen geldt een uitzondering. Op het moment dat het verplicht e-voorschrift in voege treedt, zullen deze artsen 65 of ouder zijn. Dat was immers onze afspraak in de medicomut.

Het Verzekeringscomité besprak vandaag ook de zogenaamde dematerialisatie, het papierloos voorschrift. Voor de BVAS moet de dematerialisatie mogelijk zijn vanaf 1 juni 2018, dus vanaf het moment dat de verplichting van het elektronisch voorschrift veralgemeend wordt (behoudens de eerder vermelde uitzonderingen). De BVAS is er echter voorstander van dat het proces van dematerialisatie zich progressief voltrekt zodat het vanaf medio 2019 mogelijk is om in alle apotheken geneesmiddelen af te halen zonder dat daarbij nog een papieren bewijs van elektronisch voorschrift vereist is.

Het systeem voor sporadische voorschrijvers, PARIS, kan sinds 1 december jl. gebruikt worden als de voorschrijver beschikt over een eHealth-certificaat, wat voor occasionele gebruikers een installeringskost met zich meebrengt. Dankzij het felle verzet van de BVAS wordt het vanaf 1 juni 2018 mogelijk om PARIS te gebruiken zonder eHealth-certificaat.
U kan de online webtoepassing PARIS binnenkort hier raadplegen.

Dr. Marc Moens, voorzitter BVAS

Het RIZIV heeft dinsdag 12 december jl. een mededeling gepubliceerd waarbij de deadline voor het verplicht elektronisch voorschift wordt vastgelegd op 1 juni 2018. Daarbij vindt u ook meer informatie over de regeling voor artsen die ouder zijn dan 62 jaar en in welke gevallen het papieren voorschrift wel nog mag worden gebruikt. Lees verder.
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht