• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Verplichte derdebetalersregeling: een dreiging voor de vertrouwensrelatie met de patiënt (Gezamenlijk persbericht van 5 artsenverenigingen (BVAS, SSMG, GBO, FAG, SVH)

27.03.2015

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, Nederlandstaligen en Franstaligen (ABSyM-BVAS), de "Groupement Belge des Omnipraticiens" (GBO), de "Société Scientifique de Médecine Générale" (SSMG), de "Forum des Associations de Médecins Généralistes" (FAG) en het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) zijn samengekomen teneinde een gemeenschappelijk front te vormen tegen het verplicht karakter van de derdebetalersregeling voor de RVV-patiënten die een huisarts raadplegen en tegen het verbod van de derdebetalersregeling voor de andere patiënten.

De toegang tot zorg garanderen voor de minstbedeelden is primordiaal. Als getuigen van de verslechterende sociaal-economische omstandigheden van de bevolking, delen de huisartsen deze bezorgdheid. Toegang tot een goede gezondheid is afhankelijk van geografische, culturele, psychologische, organisatorische en financiële factoren.

De toegankelijkheid beheren uitsluitend met een financiële factor is gevaarlijk simplistisch en riskeert louter demagogisch te zijn. Te meer daar de overheid de verplichte toepassing van de derdebetalersregeling voor de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming (RVV) overweegt en zijn toepassing sterk beperkt voor de andere rechthebbenden. Deze beperking bedreigt de toegang tot zorg voor bepaalde personen die problemen ondervinden maar geen RVV-statuut hebben.

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, Nederlandstaligen en Franstaligen (ABSyM-BVAS), de "Groupement Belge des Omnipraticiens" (GBO), de "Société Scientifique de Médecine Générale" (SSMG), de "Forum des Associations de Médecins Généralistes" (FAG) en het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) zijn samengekomen teneinde een gemeenschappelijk front te vormen tegen het verplicht karakter van de derdebetalersregeling voor de RVV-patiënten die een huisarts raadplegen en tegen het verbod van de derdebetalersregeling voor de andere patiënten.

Zij menen dat de huisarts houder van het Globaal Medisch Dossier (GMD) het best geplaatst is om de patiënten te herkennen waarvan de financiële situatie de derdebetaler vereist. Velen onder hen genieten nu reeds van de derdebetalersregeling of krijgen uitstel van betaling wat hen toelaat niets te moeten voorschieten.

Zowel in het ene als het andere geval is het een dienst die de huisarts aan de bevolking in nood aanbiedt. In geen enkel geval mag deze dienst verplicht noch veralgemeend worden, met het gevaar dat de huisartsgeneeskunde in aanzien zal dalen en de arts-patiëntrelatie zal worden aangetast.

Bovendien moet de derdebetalersregeling, wanneer nuttig bevonden door de huisarts, gebruikt kunnen worden zonder kost voor de arts, en even eenvoudig en snel als via een betaalterminal. De derdebetaler mag ook niet worden belemmerd door vaak onuitvoerbare eisen zoals het gebruik van de identiteitskaart (verloren, vergeten, onbruikbaar of niet functioneel zoals bij kinderen).

De betaling door de ziekenfondsen dient onmiddellijk te gebeuren. Wij benadrukken dat de huidige technische voorwaarden de arts vaak verplichten gratis te werken, ten dienste van sommige patiënten. De geplande toekomstige bepalingen zullen dit fenomeen verergeren.

Het gemeenschappelijk front verzoekt de regering dan ook met aandrang om de verplichte derdebetalersregeling uit te stellen tot er een consensus wordt bereikt die rekening houdt met het standpunt van de artsen dat berust op de noodzaak om het vertrouwen in de art-patiëntrelatie te behouden.

 

Voor ABSyM-BVAS, Dr. R. Lemye

Voor het GBO, Dr. A. Gillet 

Voor het SSMG, Dr. L. Lefebvre

Voor de FAG, Dr. G. Delrée

Voor het SVH, Dr. H. Moeremans

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht