Verplichte vermelding ereloonsupplementen vanaf 1 september 2023

25.08.2023

N.a.v. de publicatie van het koninklijk besluit betreffende de elektronische facturatie en transparantie voor artsen in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2023 rezen er verschillende praktische vragen. We verduidelijken graag hoe de vork in de steel zit vanaf 1 september 2023.

Het koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1, eerste, derde en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, treedt vanaf 1 september 2023 in voege en betreft twee aspecten rond de elektronische facturatie.

Ter herinnering

In het papieren circuit moet de patiënt zelf het getuigschrift voor verstrekte hulp aan het ziekenfonds bezorgen. U kan ambulante verstrekkingen op twee wijzen rechtstreeks aan het ziekenfonds van uw patiënt factureren: via eAttest of via eFact.

Wanneer u gebruik maakt van eAttest betaalt de patiënt het volledige bedrag (het honorarium en de supplementen) aan u. Hierbij verzendt u dan het getuigschrift voor verstrekte hulp via uw softwarepakket (elektronisch) rechtstreeks naar het desbetreffende ziekenfonds. De patiënt ontvangt dan automatisch de terugbetaling op zijn rekening.

Indien u de verstrekkingen aanrekent via de dienst eFact, betaalt uw patiënt enkel het remgeld en de supplementen (regeling derdebetaler). U maakt dan het getuigschrift elektronisch rechtstreeks over aan het ziekenfonds waarna het ziekenfonds u het bedrag van de terugbetaling uitbetaalt.

Ereloonsupplementen meedelen vanaf 01.09.2023 bij elektronische facturatie

Indien u ambulante prestaties elektronisch factureert (via eAttest of eFact), bent u verplicht om vanaf 1 september 2023 de aangerekende ereloonsupplementen voor terugbetaalbare verstrekkingen mee te delen. De softwareprogramma's zouden reeds zijn aangepast. Doet u dit vanaf vrijdag 1 september niet, dan moet het ziekenfonds de terugbetaling weigeren en riskeert u bovendien een boete.

Deze verplichting geldt echter niet voor papieren getuigschriften. Op het papieren getuigschrift is immers geen mogelijkheid om de supplementen in te vullen.

Verplichting tot elektronische facturatie vanaf 01.09.2025

Tevens verplicht het eerder vermelde KB vanaf 1 september 2025 de digitale of elektronische facturatie. U kan dan enkel nog in drie uitzonderlijke omstandigheden papieren getuigschriften voor verstrekte hulp aan uw patiënten overhandigen:

  • als de facturatie buiten het kabinet van de arts plaatsvindt
  • in geval van overmacht die de elektronische facturatie onmogelijk maakt
  • indien de arts de leeftijd van 67 jaar heeft bereikt op 1 januari 2023

 

Meer informatie over de verplichte vermelding van ereloonsupplementen bij elektronische facturatie vindt u hier op de RIZIV-website. 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht