Voorstel aan de RAG tot aanpassing teststrategie

18.10.2021

Om de pandemie onder controle te houden en om overbelasting van het zorgsysteem te vermijden en vooral om de belasting van de huisartsgeneeskunde tijdens het huidig infectieseizoen haalbaar te houden, stellen we in overleg met Domus Medica, AADM en ASGB/Kartel een nieuwe teststrategie voor.

Deze aangepaste teststrategie zal als basisregel hanteren : “Als je symptomen vertoont, doe een ZELFTEST.”

Het algoritme dat beslist wat te doen bij een positieve of negatieve zelftest, ligt voor ter bespreking met de Risk Assessment Group (RAG).

Met het inzetten op de zelftest wordt er geanticipeerd op het verminderd draagvlak van de bevolking en van de huisartsen voor het testen in de testcentra.

 

Dr. Marc Moens, Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat (VAS)

Dr. Jos Vanhoof Bestuurslid Vlaams Artsensyndicaat (VAS) 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht