Wijkgezondheidscentrum moet honorarium betalen als ingeschreven patiënt een arts buiten het WGC consulteert

04.12.2018

Verscheidene huisartsen signaleren ons dat ze problemen ondervinden als ze geraadpleegd worden door patiënten die ingeschreven zijn bij een forfaitaire praktijk [ook medisch huis of wijkgezondheidscentrum (WGC) genoemd] en die recht hebben op verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV). Voor RVV-patiënten is de huisarts verplicht om de regeling derde betalende toe te passen. Voor huisartsen is het in dat geval niet eenvoudig om hun honorarium uitbetaald te krijgen. Dat is onaanvaardbaar voor BVAS.

Als gewone huisartsen tijdens de wachtdiensten ingeschreven patiënten van medische huizen verzorgen, moeten ze hun honorariumnota doorsturen naar de medische huizen. Maar in heel wat gevallen krijgen die huisartsen hun honorarium niet zomaar uitbetaald. Nog moeilijker wordt het wanneer een bij een medisch huis ingeschreven patiënt de huisarts van wacht – al dan niet bewust – niet meedeelt dat hij ingeschreven is in een WGC.

Gaat het om een patiënt die recht heeft op verhoogde terugbetaling, dan is de huisarts verplicht de derde betaler toe te passen. In dat geval zal het ziekenfonds weigeren om het honorarium van de huisarts uit te betalen omdat de patiënt is ingeschreven in een forfaitaire praktijk. De huisarts in kwestie wordt na enige tijd daarvan op de hoogte gebracht en moet dan gaan uitzoeken bij welke forfaitaire praktijk de patiënt is ingeschreven en vervolgens daar om betaling vragen. BVAS vindt deze administratieve rompslomp onbegrijpelijk en ergerlijk. Ze kaartte het probleem aan bij het RIZIV.

Het RIZIV verzekerde de BVAS dat huisartsen tijdens de raadpleging via MyCareNet kunnen zien of de patiënt is aangesloten bij een medisch huis. De BVAS vraagt dat ook de naam en adres van het medisch huis wordt meegedeeld. Als er via de regeling derde betaler gewerkt wordt, moet de factuur voor het wachthonorarium naar de forfaitaire praktijk worden gestuurd en niet naar het ziekenfonds van de patiënt in kwestie. Op initiatief van de BVAS in de medicomut heeft het RIZIV aan het Nationaal Intermutualistisch College gevraagd om de naam van de forfaitaire praktijk aan de MyCarenet-informatie toe te voegen.

Dr. Marc Moens, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht