Zijn uw GMD's reeds volledig uitbetaald?

20.12.2016

Heeft u reeds de bijkomende 25 euro voor het GMD van uw chronisch zieke patiënten ontvangen?

Dr. Marc Moens, onze BVAS-voorzitter, trok in de Algemene Raad van het RIZIV op 12 december jl. aan de alarmbel. Slechts een klein deel van de huisartsen heeft intussen het extra bedrag van 25 euro ontvangen. Nochtans heeft de BVAS dit in september reeds aangekaart.

Even samenvatten: In het akkoord 2016-2017 is overeengekomen dat huisartsen 55 euro mogen aanrekenen voor het GMD van een patiënt van 45 tot 75 jaar oud met het statuut "chronische aandoening". Vanaf 1 juli 2016 zou dit volledige bedrag kunnen worden aangerekend. Voor de eerste helft van dit jaar ontving elke huisarts het gebruikelijke GMD-honorarium van 30 euro. Maar in de loop van de tweede helft van dit jaar zou voor de chronische zieken het resterende bedrag van 25 euro worden bijgepast.

De GMD’s die vòòr 1 juli 2016 werden aangerekend voor patiënten met het statuut “chronische aandoening”, worden in de tweede helft van 2016 uitbetaald in 1 gegroepeerde betaling. M.a.w. het verschil van 25 euro zal, na verificatie van het statuut door het ziekenfonds, worden uitbetaald aan de huisarts in 1 gegroepeerde betaling. Deze betaling kan u in de loop van de komende week verwachten. Voor Kerstmis zou dit in orde moeten zijn (dit zijn de woorden van een woordvoerder van één van de grootste ziekenfondsen).

Voor de GMD’s die vanaf 1 juli 2016 worden aangerekend voor patiënten met het statuut “chronische aandoening”, zijn er verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de manier van aanrekening:

  • Bij elektronisch beheer van het GMD via MyCarenet (opening/verlenging) wordt 55 euro direct uitbetaald aan de huisarts.
  • Bij opening of verlenging van het GMD via het papieren circuit in derdebetaler zal het ziekenfonds, na a posteriori controle van het statuut door het ziekenfonds, de 55 euro onmiddellijk uitbetalen aan de huisarts.
  • Bij opening of verlenging van het GMD via het papieren circuit zonder derdebetaler dient 30 euro te worden aangerekend. Het verschil van 25 euro zal, na verificatie van het statuut door het ziekenfonds, worden uitbetaald aan de huisarts.
  • Bij een administratieve verlenging van het GMD wordt bij de uitbetaling in het jaar t+1 onmiddellijk 55 euro uitbetaald.

 

Sinds kort heeft nog geen huisarts 55 euro kunnen aanrekenen aan een patiënt met het statuut van chronisch zieke voor de GMD-opening of -verlenging, omdat u als huisarts dit niet kan verifiëren. Dr. Moens heeft daarop ook in de medicomut gevraagd vanaf wanneer de artsen het statuut kunnen afleiden uit de module “verzekerbaarheid”. Het antwoord bleef men hem echter schuldig.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht