Zomerkampen: huisarts mag niet het kind van de rekening worden

02.06.2020

BVAS en het Vlaams Artsensyndicaat reageren verbaasd op de vraag om voor elk zomerkamp van een jeugdvereniging een ‘verantwoordelijke huisarts’ aan te duiden. 

Het spreekt voor zich dat huisartsen hun normale rol spelen bij noodprocedures en voor acute pathologie. Maar een zoveelste taak erbij, die bovendien onbezoldigd is, gaat te ver.

De Veiligheidsraad besliste dat zomerkampen kunnen doorgaan vanaf 1 juli. De organisatoren moeten zich wel aan bepaalde voorwaarden houden, zoals bv. de opdeling van kampen in contactbubbels van maximum 50 personen. BVAS en het Vlaams Artsensyndicaat zijn verbaasd dat er ook een draaiboek is uitgewerkt waarin huisartsenkringen gevraagd wordt om per kamp een ‘verantwoordelijke huisarts’ aan te duiden.

Die ‘verantwoordelijke huisarts’ zal moeten instaan voor de acute pathologie, maar ook voor de inschatting, testing en opvolging van personen met COVID19-symptomen. Bij een mogelijke uitbraak van COVID19 wordt van deze huisarts ook gevraagd om het kamp te begeleiden. Het spreekt voor zich dat in dat geval de huisarts zijn handen vol zal hebben.

Als artsenorganisaties gunnen we alle kinderen uiteraard een fantastische vakantie. Maar het is onaanvaardbaar dat men ervan uitgaat dat huisartsen zomaar onbezoldigd deze extra verantwoordelijkheid erbij zullen nemen. Als de overheid het zinvol vindt om, naar analogie met de ouderensector, coördinerende en raadgevende artsen aan te stellen voor jeugdkampen, dan moet daar op zijn minst een vergoeding tegenover staan.

In de uitoefening van hun beroep tonen de huisartsen een uitzonderlijk engagement. Zij hebben ontzettend veel energie en gestopt in de strijd tegen het SARS-CoV-2-virus en zich onbaatzuchtig ingezet. Hen nu nog eens vragen om gratis de medische coördinatie van zomerkampen op zich nemen, kan echt niet van huisartsen verwacht worden. Die coördinatie brengt immers overleg en voorbereiding mee, het instuderen van de procedures en spanning wegens het potentiële risico. De huisartsen hebben recht op rust en op een degelijk honorarium als ze er eventueel die bijkomende dienstverlening bovenop willen nemen. Het mag niet de bedoeling zijn dat huisartsen het kind van de rekening worden. 

De huisartsen zijn natuurlijk steeds bereid om mee te werken aan de voorbereiding van een veilige en deugddoende zomerkampen voor de kinderen, maar ze willen niet voor voldongen feiten gezet worden.

Dr. Marc Moens, erevoorzitter BVAS en voorzitter Vlaams Artsensyndicaat
Dr. Dirk Scheveneels, ondervoorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht