Anesthesiologie

Artikelnummer
art. 12
Erelonen
01.01.2021

Vanaf 1 januari 2021 worden de verstrekkingen van de anesthesiologie geïndexeerd met 0,90%.

Nomenclatuur
01.06.2021

Vanaf 1 juni 2021 worden drie aanpassingen doorgevoerd enerzijds ter correctie van vergetelheden in het verleden en anderzijds een aanpassing van een omschrijving in het kader van de ‘good practice’.

Interpretatieregels
01.02.2016

Schrapping interpretatieregel 26: Kan bij de verstrekking 423500 toezicht op en de uitvoering van de verlossing door een vroedvrouw, in het weekend of op een feestdag de epidurale anesthesie aangerekend worden ?

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht