Anesthesiologie

Artikelnummer
art. 12
Erelonen
01.01.2023

Ten opzichte van de tarieven op 1 januari 2022 worden de verstrekkingen 201073-201084, 201110-201121 en 201132-201143 geherwaardeerd om de honoraria te verkrijgen die gelijk zijn aan K51. De andere verstrekkingen worden geïndexeerd met 7,11%.

Nomenclatuur
01.08.2023

Vanaf 1 augustus 2023 wordt een cumul met een beperkt transoesofagaal echografisch bilan van het hart (code 469674-469685) toegelaten met de nieuwe verstrekking betreffende het sluiten van het linker hartoortje (code 590295-590306).

Interpretatieregels
01.02.2016

Schrapping interpretatieregel 26: Kan bij de verstrekking 423500 toezicht op en de uitvoering van de verlossing door een vroedvrouw, in het weekend of op een feestdag de epidurale anesthesie aangerekend worden ?

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht