Fysische geneeskunde en revalidatie

Artikelnummer
art. 22 art. 23
Erelonen
01.01.2023

In overeenstemming met de beslissing in de vergadering van Nationale Commissie Artsen - Ziekenfondsen, genomen tijdens de vergadering van 12 december 2022, worden de honoraria voor fysische geneeskunde en revalidatie op 1 januari 2023 met 7,11% geïndexeerd ten opzichte van de tarieven op 1 januari 2022.

Nomenclatuur
01.04.2022

Vanaf 1 april 2022 wordt het bijkomend honorarium voor een multidisciplinaire fysiotherapeutische evaluatie bij een rechthebbende met een dwarslaesie toegevoegd.

01.02.2020

Aanpassing van de foutief gewijzigde nomenclatuur rond de multidisciplinaire revalidatiezitting, geldig vanaf 1 februari 2020.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht