Klinische biologie

Artikelnummer
art. 24
Erelonen
01.01.2020

Vanaf 1 januari 2020 worden de waarde van forfaitaire honoraria per voorschrift aangepast en geïndexeerd met 1,95%, de honoraria van de artikelen 3 §1, 18 §2, B, e) en 24 §1 worden verhoogd met 1,16% en de honoraria van verstrekkingen van klinische biologie worden geïndexeerd met 1,25%. De verstrekkingen met betrekking tot CMV en toxoplasma gondii : 551316- 551320, 551331-551342, 551751-551762, 551773-551784, 552274-552285, 552296- 552300, 552392-552403, 552414-552425 worden niet geïndexeerd. 

Nomenclatuur
01.03.2020

Vanaf 1 maart 2020 wordt de bewaringstermijn van o.m. verslagen, documenten, tracés en grafieken aangepast naar 5 jaar.

01.04.2019

Vanaf 1 april 2019 wordt een nieuwe verstrekking ter opsporing van Bordetella pertussis (code 557034-557045) ingevoegd.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht