Klinische biologie

Artikelnummer
art. 24
Erelonen
01.03.2023

N.a.v. de recente nomenclatuurwijzigingen vindt u hier de nieuwe honoraria, geldig vanaf 1 maart 2023.

Nomenclatuur
01.03.2023

Vanaf 1 maart 2023 treden verschillende nomenclatuurwijzigingen in voege:   1) Een nieuwe diagnoseregel bepaalt dat de prestaties 120072-120083 en 125075-125086 niet kunnen worden aangerekend aan de ZIV of aan de patiënt wanneer de geschatte glomerulaire filtratie snelheid (eGFR) hoger is dan 30ml/min/1,73m²;   2) Een nieuwe verstrekking voor PCR-stamceltransplantatie (code 557071-557082) wordt ingevoerd;   3) Het doseren van placentale groeifactor (PlGF) en soluble Fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) met berekening van de sFlt-1/PlGF ratio worden ingevoegd;   4) De uitzonderingsdoelgroep inzake vitamine D en de terugbetalingsfrequentie vrije lichte ketens in serum wordt uitgebreid. Ook wordt een cumulverbod CRP-bezinkingssnelheid ingevoegd;   5) De zweettest (code 545915-545926) wordt aangepast;   6) De verstrekkingen chemie, hematologie, coagulatie, hemostase en immuno-hematologie worden gecorrigeerd en aangepast.

01.03.2023

Vanaf 1 maart 2023 wordt een verstrekking toegevoegd voor het opsporen van infectieuze agentia in het bloed via moleculaire amplificatie bij allogene stamceltransplantatie patiënten (code 557071-557082). Ook de hierboven vermelde nomenclatuurwijzigingen die van toepassing zijn op dit artikel, treden in werking vanaf 1 maart 2023.

Interpretatieregels
01.04.2021

De nieuwe interpretatieregel 7 treedt retroactief in voege vanaf 1 april 2021

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht