Klinische biologie

Artikelnummer
art. 24
Erelonen
01.01.2021

Vanaf 1 januari 2021 worden de ambulante forfaitaire honoraria per voorschrift worden geïndexeerd met 1,01%. De andere forfaitaire honoraria en akten klinische biologie worden geïndexeerd met 0,80%. 

Nomenclatuur
01.03.2020

Vanaf 1 maart 2020 wordt de bewaringstermijn van o.m. verslagen, documenten, tracés en grafieken aangepast naar 5 jaar.

01.04.2019

Vanaf 1 april 2019 wordt een nieuwe verstrekking ter opsporing van Bordetella pertussis (code 557034-557045) ingevoegd.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht