Klinische biologie

Artikelnummer
art. 24
Erelonen
01.01.2024

Om de overeengekomen besparing van 15 % te bekomen worden de verstrekkingen van artikelen 3, 18, 24 en de forfaitaire honoraria via een aanpassing van de sleutelletterwaarde aangepast. Daarna zijn deze verstrekkingen lineair geïndexeerd met 6,05%. De overige verstrekkingen klinische biologie (artikelen 24bis, 33bis en 33ter) worden vanaf 1 januari 2024 geïndexeerd met 6,05%.

Nomenclatuur
01.05.2024

Vanaf 1 mei 2024 wordt de terugbetaling van de eiwitelektroforese beperkt tot één bepaling per persoon per kalenderjaar. Ook wordt cumulregel 4 aangepast n.a.v. de schrapping van de gecombineerde bepaling van AST en ALT.

01.03.2023

Vanaf 1 maart 2023 wordt een verstrekking toegevoegd voor het opsporen van infectieuze agentia in het bloed via moleculaire amplificatie bij allogene stamceltransplantatie patiënten (code 557071-557082). Ook de hierboven vermelde nomenclatuurwijzigingen die van toepassing zijn op dit artikel, treden in werking vanaf 1 maart 2023.

Interpretatieregels
01.04.2021

De nieuwe interpretatieregel 7 treedt retroactief in voege vanaf 1 april 2021

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht