Klinische biologie

Artikelnummer
art. 24
Erelonen
01.09.2023

Vanaf 1 september 2023 wordt het honorarium en de terugbetaling van de nieuwe verstrekking betreffende de bepaling van iohexol via chromatografie (code 545952-545963) toegevoegd.

Nomenclatuur
01.09.2023

Vanaf 1 september 2023 wordt een nieuwe verstrekking betreffende de bepaling van iohexol via chromatografie (code 545952-545963) toegevoegd.

01.03.2023

Vanaf 1 maart 2023 wordt een verstrekking toegevoegd voor het opsporen van infectieuze agentia in het bloed via moleculaire amplificatie bij allogene stamceltransplantatie patiënten (code 557071-557082). Ook de hierboven vermelde nomenclatuurwijzigingen die van toepassing zijn op dit artikel, treden in werking vanaf 1 maart 2023.

Interpretatieregels
01.04.2021

De nieuwe interpretatieregel 7 treedt retroactief in voege vanaf 1 april 2021

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht