Klinische biologie

Artikelnummer
art. 24
Erelonen
01.08.2021

N.a.v. de recente wijzigingen wordt vanaf 1 augustus 2021 het honoraria van de nieuwe verstrekking voor het opsporen van congenitalecytomegalovirus (cCMV)-infectie (code 556695-556706) ingevoerd.

Nomenclatuur
01.07.2021

Vanaf 1 juli 2021 worden allereerst 4 verstrekkingen (codes 546615-546626, 546630-546641, 546755-546766 en 546770-546781) geschrapt die volgens de actuele richtlijnen geen plaats meer hebben binnen de endocrinologische diagnostiek. Ten tweede is de serologische bepaling van Helicobacter pylori (H. pylori) (code 551994-552005) een obsolete test geworden en wordt daarom geschrapt. Ten derde wordt de nomenclatuur aangepast n.a.v. KCE-rapport nr. 310A over de diagnose en de behandeling van Seksueel Overdraagbare Infecties (SOI’s) in de eerste lijn waarbij verschillende richtlijnen zijn opgemaakt. Ten vierde wordt n.a.v. de vraag naar een verhoogde screening naar mazelen (IgM Mazelen) een nieuwe prestatie (code 552436-552440) gecreëerd. Ten slotte wordt bij de hemoculturen (codes 549010-549021 en 549032-549043) het aantal staalnames per dag beperkt tot 3 staalnames.

01.08.2021

Vanaf 1 augustus 2021 wordt een nieuwe verstrekking voor het opsporen van congenitalecytomegalovirus (cCMV)-infectie (code 556695-556706) ingevoerd. 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht