Ophtalmologie

Artikelnummer
art. 14
Erelonen
01.03.2023

Vanaf 1 maart 2023 worden de coëfficiënten van de verstrekkingen 247015-247026, 247052-247063, 247096-247100, 247111-247122, 247155-247166 en 247170-247181 geherwaardeerd worden de verstrekkingen 247214-247225 en 247236-247240 toegevoegd. 

Nomenclatuur
01.03.2023

Vanaf 1 maart 2023 wordt een vergoeding voor de complexe oncologische orbitachirurgie in de nomenclatuur voorzien. Omwille van een materiële vergissing zijn de relatieve waarden van de gewijzigde verstrekkingen niet verhoogd. Deze worden retroactief vanaf 1 maart 2023 gewijzigd.

Interpretatieregels
01.02.2019

Naar analogie van de schrapping van de tonografie wordt interpretatieregel 8 eveneens geschrapt.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht