Ophtalmologie

Artikelnummer
art. 14
Erelonen
01.02.2021

Vanaf 1 januari 2021 worden de heelkundige verstrekkingen geïndexeerd met 0,90%.

Nomenclatuur
01.02.2020

Vanaf 1 februari 2020 worden 5 nieuwe nomenclatuurnummers ingevoerd voor het OCT gekoppeld aan een oftalmologische indicatie, evenwel met enkele beperkingen.

Interpretatieregels
01.02.2019

Naar analogie van de schrapping van de tonografie wordt interpretatieregel 8 eveneens geschrapt.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht