Radiologie

Artikelnummer
art. 17
Erelonen
01.01.2020

Vanaf 1 januari 2020 worden de forfaitaire honoraria medische beeldvorming per voorschrift en per opname geïndexeerd met 1%, de forfaitaire honoraria consultance worden geïndexeerd met 1,25% en alle honoraria van artikelen 17 en 17bis worden geïndexeerd met 1%, behalve de codes 458673-458684 en 457855-457866, 457870-457881, 457892-457903, 458835-458846 en 458850-4558861. Alle honoraria van artikelen 17ter en 17quater worden niet geïndexeerd.

Nomenclatuur
01.03.2020

Vanaf 1 maart 2020 wordt de bewaringstermijn van o.m. verslagen, documenten, tracés en grafieken aangepast naar 5 jaar.

Interpretatieregels

De interpretatieregel m.b.t. de tweede lezing van een mammografie van beide borsten voor individuele opsporing van borstkanker (code 450391-450402) is geschrapt sinds 1 september 2019.

01.02.2020

De nieuwe interpretatieregel 4 geldt sinds 1 februari 2020. Deze interpretatieregel bepaalt dat de bidimensionele echografie van één of beide ogen (code 469335-469346) niet kan worden aangerekend bij de uitvoering van een bidimensionele tomografie door optische coherentieeen (OCT).

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht