Beschikbaarheidshonorarium en georganiseerde wachtdiensten


Koninklijk besluit van 25 november 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de artsen die deelnemen aan georganiseerde wachtdiensten
(Gewijzigd door: KB 10/10/2013 - BS 24/10/2013 in voege vanaf 01/01/2014)Voor 2014 bedraagt het beschikbaarheidshonorarium voor huisartsen € 6,15 per uur.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht