Beschikbaarheidshonorarium en in ziekenhuis georganiseerde wachtdiensten

KB van 29 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een beschikbaarheidshonorarium betaalt aan de geneesheren en aan de apothekers en de licentiaten in de wetenschappen die door de minister van Volksgezondheid zijn erkend om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten die deelnemen aan de in een ziekenhuis georganiseerde wachtdiensten
(Gewijzigd door KB 14/06/2017 - BS 22/06/2017 in voege vanaf 1 april 2017)

Deze maatregel viseert de daadwerkelijke extra muros beschikbaarheid gedurende de wachtdiensten georganiseerd op weekends en wettelijke feestdagen in een ziekenhuis dat beschikt over een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg en/of over een erkende functie voor intensieve zorg.

Sinds 1 januari 2017 bedraagt het honorarium voor de wachtdienst:

  • tijdens het weekend: € 360,98
  • tijdens een wettelijke feestdag die niet samenvalt met een weekend: € 216,58
  • tijdens een wettelijke feestdag die valt op een vrijdag of een maandag: € 144,38.

 

Wilt u meer weten over de inhoud en de toepassingsvoorwaarden van dit besluit, klik dan hier.

Klik hier om Omzendbrief ZH 2008/11 van het RIZIV hieromtrent te raadplegen.
 

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht