Bijzondere beroepstitels

ARTSEN
Bijzondere beroepstitel voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde met inbegrip van de tandheelkunde
(Gewijzigd door: KB 11/05/2007 - BS 06/06/2007)

Pediatrische hematologie en oncologie

MB van 14 mei 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische hematologie en oncologie
(Gewijzigd door: MB 18/05/2015 - BS 29/05/2015)

Gastro-enterologie en oncologie
MB van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de gastro-enterologie
(Gewijzigd door: MB 18/05/2015 - BS 29/05/2015)

Pneumologie en oncologie
MB van 29 januari 2010 tot vaststelling van de bijkomende erkenningscriteria voor kandidaten, stagemeesters en stagediensten voor de beroepsbekwaamheid in de oncologie, specifiek voor geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de pneumologie
(Gewijzigd door: MB 18/05/2015 - BS 29/05/2015)

 

VERPLEEGKUNDIGEN

KB van 21 april 2007 vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij verpleegkundigen ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen.

MB van 19 april 2007 criteria voor de erkenning van verpleegkundige gemachtigd om de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg te dragen.
(Gewijzigd door: MB 29/04/2014 – BS 15/07/2014)

MB van 19 april 2007 criteria voor de erkenning van verpleegkundige om de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in geriatrie.
(Gewijzigd door: MB 29/04/2014 – BS 15/07/2014)

MB van 19 april 2007 de criteria voor de erkenning van verpleegkundige om zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie.
(Gewijzigd door: MB 29/04/2014 – BS 15/07/2014)

MB van 20 februari 2012 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie (BS 13/03/2012)
(Gewijzigd door: MB 29/04/2014 – BS 15/07/2014)

MB van 24 april 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie (BS 15/05/2013)
(Gewijzigd door: MB 29/04/2014 – BS 15/07/2014)

MB van 28 januari 2009 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de oncologie (BS 18/02/2009)
(Gewijzigd door: MB 29/04/2014 – BS 15/07/2014)

MB van 16 februari 2012 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie (BS 13/03/2012)
(Gewijzigd door: MB 29/04/2014 – BS 15/07/2014)

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht