Bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

Bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong - Wet 05/07/1994
(Gewijzigd door: Wet van 11 augustus 2017 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (BS 28/08/2017)

KB van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht