Borstkankerscreening

Besluit van de Vlaamse Regering van 16/03/2012 betreffende aspecten van het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker (BS 07/06/2012; In voege vanaf 02/04/2012)

Protocolakkoord tot samenwerking tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening

Aanhangsel bij het Protocolakkoord inzake borstkankerscreening (verlengd voor een periode van 5 jaar ingaand vanaf 01 januari 2004, BS 23/11/2005)

MB van 7 maart 2001 tot bekrachtiging van de richtlijnen, genoemd in artikel 16, 1° en 3° van het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2001 betreffende de erkenning van mammografische eenheden en regionale screeningscentra voor borstkankeropsporing

Consensusstandpunt tussen Geneesheren-huisartsen, geneesheren-gynecologen en geneesheren-radiologen
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht