Cardiale pathologie

Het KB van 15 juli 2004 (de vaststelling van de erkenningsnormen voor het zorgprogramma cardiale pathologie) komt in de plaats van het KB van 16/06/1999. Dit KB van 16/06/1999 werd terug van kracht nadat het KB van 08/07/2002 door het arrest nr 118.951 van de Raad van State werd vernietigd.

MB van 30 juni 2004 tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "cardiale pathologie"

Besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van aanvullende programmatiecriteria en erkenningsnormen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden
(Ingetrokken door het Besluit van 15/01/2010 - BS 18/03/2010)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht