Diabetespas

KB van 10 maart 2003 Diabetespas tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen.

KB van 10 maart 2003  Diabetespas-richtlijnen 26 mei 2003.  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Richtlijnen Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

KB van 10 maart 2003  Diabetespas-basistekst

KB van 10 maart 2003  Diabetespas-aanvraagformulier voor diabetespas en om tegemoetkoming in de kosten voor dietetiek- en podologieverstrekkingen.Deel dit bericht: 
Deel dit bericht