Dringende geneeskundige hulpverlening

Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
(Gewijzigd door : Wet (I) 19/03/2013 - BS 29/03/2013)

KB van 5 juli 1994 tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening

KB van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening (BS 23/09/2014)

MB van 15 mei 2017 ter uitvoering van het KB van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 (BS 13/06/2017)

 

Omzendbrief DGGS/DGH-AMU/2016/001 betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen op zich nemen binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) (BS 12/04/2016) in voege vanaf 1 juli 2016

De lijst van materialen die minimaal aanwezig moeten zijn in de voertuigen die instaan voor het vervoer van personen zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en toegevoegd als bijlage bij omzendbrief DGGS/DGH-AMU/2016/001 vindt u hier terug.

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht