• Ons aanbod voor artsen in opleiding

  Heb je de Startersgids voor artsen in opleiding 2022 nog niet besteld? Vraag dan hier jouw GRATIS exemplaar aan.

  Om kennis te maken met het Vlaams Artsensyndicaat bieden we jou graag ons Startersaanbod.
  Voor € 30 (i.p.v. € 50) word je lid van ons syndicaat tot eind 2023.
  Dan ondervind je zelf wat wij voor jou kunnen betekenen.
  Geïnteresseerd? Klik hier voor ons Startersaanbod.
   

Dringende geneeskundige hulpverlening

Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
(Gewijzigd door : Wet (I) 19/03/2013 - BS 29/03/2013)

KB van 5 juli 1994 tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening

KB van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening (BS 23/09/2014)

MB van 15 mei 2017 ter uitvoering van het KB van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 (BS 13/06/2017)

 

Omzendbrief DGGS/DGH-AMU/2016/001 betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen op zich nemen binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) (BS 12/04/2016) in voege vanaf 1 juli 2016

De lijst van materialen die minimaal aanwezig moeten zijn in de voertuigen die instaan voor het vervoer van personen zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en toegevoegd als bijlage bij omzendbrief DGGS/DGH-AMU/2016/001 vindt u hier terug.

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht