Eerste opvang van spoedgevallen


KB van 27 april 1998 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op
7 augustus toepasselijk worden verklaard op de FUNCTIE “eerste opvang van spoedgevallen”.
Gewijzigd door: KB 18-11-1998

KB van 27 april 1998 houdende vaststelling van de NORMEN waaraan een functie “eerste opvang van spoedgevallen” moet voldoen om te worden erkend.


Wet van 8 julie 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening
Gewijzigd door : Wet houdende diverse bepalingen (I) (1) (BS 07/08/2008)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht