Elektronisch medisch dossier

Zie ook Medisch dossier

KB van 15 april 2002 betreffende werkgroep inzake de programmatuur voor het beheer van het elektronisch medisch dossier in de huisarts-geneeskunde.

De multidisciplinaire werkgroep (inzake de programmatuur voor het beheer van het elektronisch medisch dossier in de huisartsgeneeskunde) wordt belast met het uitbrengen van de adviezen wat betreft het gebruik van het medisch dossier in de huisarts-geneeskunde.

KB van 6 februari 2003 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming aan de artsen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van medische dossiers (BS 21-02-2003)
Opgeheven door KB 30/06/2017 - 11/08/2017

KB van 30 juni 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig  dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers (BS 11/08/2017)
in voege vanaf 1 januari 2016

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht