Erelonen voor deskundigen

KB van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medisch deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, de gezinsbijslag voor werknemers en zelfstandigen, de werkloosheidsverzekering en de regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
(Gewijzigd door bericht 14/12/2017 - BS 14/12/2017)

Ministerieel Besluit van 26 september 2002 tot vaststelling van het normaal bedrag van de honoraria van de personen opgeroepen in strafzaken wegens hun kunde of hun beroep

Omzendbrief 131/7 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert (BS 31/01/2020) - Tarieven van toepassing op de vorderingen ingediend vanaf 31.01.2020

Omzendbrief 131/6 over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert (BS 15/07/2019) - Tarieven van toepassing op de vorderingen ingediend vanaf 15.07.2019

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht