Erkenningscriteria

Zie ook Diploma's, certificaten en andere titels

Algemeen

KB van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen
Opgeheven door: Decreet 15 juli 2016 (BS 19/08/2016) in uitvoering van art. 24 van het Besluit Vlaamse Regering van 24/02/2017 (BS 06/04/2017), met uitzondering van Hoofdstuk IV – de erkenning van stagemeesters en stagediensten in voege vanaf 01/04/2017
(Gewijzigd door: KB 01/02/2018 - BS 14/02/2018 in voege vanaf 24/02/2018)

Besluit Vlaamse Regering van 24 februari 2017 betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen (BS 06/04/2017) in voege vanaf 01/04/2017

KB van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde met inbegrip van de tandheelkunde.
Gewijzigd door: Wet 23/05/2013 - BS 02/07/2013

MB van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten (BS 27/05/2014)
(Gewijzigd door: MB 23/05/2019 - BS 07/06/2019 vanaf 17 juni 2019)

 

Huisartsen

MB van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen
(Gewijzigd bij MB 06/10/2017 – BS 31/10/2017 in voege vanaf 10 november 2017)
 

Artsen-specialisten

Anesthesiologie

MB van 15 september 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van anesthesiologie (BS 26/09/1979)

Arbeidsgeneeskunde

MB van 11 mei 1995 houdende speciale erkenningscriteria voor artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde, evenals voor stagemeesters en stagediensten voor arbeidsgeneeskunde (BS 23/06/1995)

Beheer van gezondheidsgegevens

MB van 15 oktober 2001 tot vastelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens

Cardiologie, gastro-enterologie, inwendige geneeskunde, pneumologie en reumatologie

MB van 9 maart 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige geneeskunde, pneumologie, gastro-enterologie, cardiologie en reumatologie (BS 15/04/1979)

Dermato-venerologie

MB van 15 september 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van dermato-venerologie (BS 26/09/1979)

Fysische geneeskunde

MB van 20 oktober 2004 tot vaststelling van de bijzondere cirteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit fysische geneeskunde en revalidatie

Gerechtelijke geneeskunde

MB van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneeskunde.

Geriatrie

MB van 29 juli 2005 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten,
stagemeesters en stagediensten in de geriatrie

Gynaecologie-verloskunde

MB van 15 september 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gynaecologie-verloskunde (BS 26/09/1979)

Heelkunde

MB van 12 december 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit heelkunde (BS 20/02/2003)

Intensieve zorg

MB van 5 oktober 1995 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook van de stagemeesters en stagediensten in de intensieve zorg (BS 14/10/1995)
Gewijzigd door MB 25/03/2015 - BS 12/05/2015 in voege vanaf 4 april 2015

Kindergeneeskunde

MB van 15 september 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van kindergeneeskunde (BS 26/09/1979)

Klinische biologie

MB van 15 september 1979 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van klinische biologie (BS 26/09/1979)

Klinische hematologie

MB van 18 oktober 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten in de klinische hematologie (BS 27/11/2002)

Medische oncologie

MB van 26 september 2007 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische oncologie, en de beroepsbekwaamheid in de oncologie evenals van stagemeesters en stagediensten voor deze disciplines

Nefrologie

MB van 4 december 1995 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie, alsook van de stagemeesters en stagediensten in de nefrologie (BS 13/01/1996)

Neurologie

MB van 29 juli 1987 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van neurologie (BS 12/08/1987)
(Gewijzigd door MB 18/09/2018 - BS 04/10/2018)

Nucleaire geneeskunde

MB van 19 juli 1996 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van de nucleaire geneeskunde (BS 10/09/1996)

Oftalmologie

MB van 26 april 1982 houdende vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van oftalmologie(BS 01/07/1982)

Otorhinolaryngologie

MB van 8 december 1980 houdende vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van otorhinolaryngologie (BS 03/03/1981)

Pathologische anatomie

MB van 26 april 1982 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van pathologische anatomie (BS 01/07/1982)

Pediatrische neurologie

MB van 6 april 1995 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de pediatrische neurologie, alsook van de stagemeesters en de stagediensten in de pediatrische neurologie (BS 11/05/1995)

Psychiatrie

MB van 3 januari 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie (BS 21/02/2002)

Radiotherapie

MB van 8 december 1980 houdende vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van radiotherapie (BS 03/03/1981)

Röntgendiagnose

MB van 8 december 1980 houdende vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van röntgendiagnose (BS 03/03/1981)

Stomatologie

MB van 26 april 1982 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van stomatologie (BS 01/07/1982)
(Gewijzigd door MB 13/11/2007 - BS 05/12/2007)

Tandheelkunde

MB van 29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts.
MB van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor erkenning van tandartsen-specialisten

Urgentiegeneeskunde

MB van 14 februari 2005 tot vastelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde, alsook van de stagemeesters en stagediensten in deze disciplines
(Gewijzigd door: MB 17/12/2010 - BS 12/01/2010)

Verzekeringsgeneeskunde

MB van 22 januari 2007 tot vastelling van de criteria voor de erkenning van verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

Klinische genetica

Ministerieel besluit van 23 mei 2017 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten klinische genetica (BS 31/05/2017)
(Gewijzigd door MB 29/05/2018 - BS 15/06/2018)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht