Euthanasie

Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie
Gewijzigd door: Wet 10/11/2005 - BS 13/12/2005, art 3bis

U dient het formulier per aangetekend schrijven binnen de vier werkdagen na de euthanasie te zenden naar de Federale Controle- en Evaluatiecommissie betreffende de euthanasie op volgend adres :

Federale Controle- en Evaluatiecommissie
(FCEEC)
Zelfbestuursstraat 4
1070 Brussel

KB van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken


Model voor de wilsverklaring inzake euthanasie

KB van 27 april 2007 regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht