Experimenten op de menselijke persoon

Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon
(Gewijzigd door: Wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (BS 27/12/2016)

KB van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht