Financiële middelen

Globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen
inzake klinische biologie (art 3, 18 §2, B, e) en 24)

Globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen
inzake medische beeldvorming (art. 17, 17bis, 17ter en 17quater)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht