Forfaitaire honoraria inzake medische beeldvorming betaald per opneming voor gehospitaliseerde patiënten

KB van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 69, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de regels voor de berekening van de forfaitaire honoraria inzake medische beeldvorming betaald per opneming voor gehospitaliseerde patiënten
(Opgeheven vanaf 01/07/2009 door KB 10/03/2009 - BS 23/03/2009)

KB van 10 maart 2009 tot uitvoering van artikel 69, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de regels voor de berekening van de forfaitaire honoraria inzake medische beeldvorming betaald per opneming voor gehospitaliseerde patiënten (BS 23/03/2009)
(In voege vanaf 01/07/2009)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht