Geïntegreerde zorg

Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg (BS 18/08/2017) in voege vanaf 18 augustus 2017

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht