Geneesmiddelen - Onderrichtingen voor geneesheren, apothekers en drogisten (bv voorschrijven op stofnaam)

KB van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten
Gewijzigd door: Arrest van de RvS nr 162.890 dd 28/09/2006 - BS 23/11/2006, betreft nl art 26, quater)


Deel dit bericht: 
Deel dit bericht