Gespecialiseerde spoed

KB van 27 april 1998 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg"
(Gewijzigd door: KB 18/11/1998)

KB van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een waaraan een functie “gespecialiseerde spoedgevallenzorg” moet voldoen om erkend te worden.
(Gewijzigd door: Besluit Vlaamse Regering 05/05/2017 - BS 23/05/2017 in voege vanaf 1 januari 2017)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht