Getuigschriften

Wat indien u de getuigschriftenboekjes van een collega gebruikt?

Getuigschriften voor verstrekte hulp

KB van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

Wat vermelden?
In art 3 wordt bepaald wat de de arts op de getuigschriften voor verstrekte hulp dient te vermelden in het daartoe vermelde vakje.

 

Ontvangstbewijs

MB van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (BS 30/12/2015, retroactief in voege vanaf 1 juli 2015)

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht