Gezondheidsbeleid van de Vlaams Overheid

Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden met betrekking tot de eerstelijnsgezondheidszorg
(BS 25/09/2001)

Decreet betreffende het preventieve gezondheidbeleid (BS 03/02/2004)
(Gewijzigd door: Decreet van 16/06/2006)

Decreet betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tussen de zorgaanbieders
(BS 20/04/2004)
(Gewijzigd door: Decreet van 16/06/2006)

Decreet van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformatiesysteem (BS 07/09/2006)
(Opgeheven bij Decreet 25/04/2014 - BS 20/08/2014)

Decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg (BS 20/08/2014)

 

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht