Gezondheidszorg


Wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg

Wet van 10 december 1997 tot reorganisatie van de gezondheidszorg
Pax Medica - Wet Colla


VERGOEDING VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN GEZONDHEIDSZORG

Wet dd 15/05/2007 vergoeding van de schade
Opgeheven bij Wet van 31/03/2010 - BS 02/04/2010

Wet dd 15/05/2007 regeling van de geschillen in het kader van de wet inzake de vergoeding van de schade als gevolg van de gezondheidszorg
Opgeheven bij Wet van 31/03/2010 - BS 02/04/2010

Commentaar op de wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van medische verzorging

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht