Gezondheidszorgberoepen KB nr 78 e.a.

KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
(Gewijzigd door: KB 04/04/2014 – BS 20/05/2014 in voege vanaf 1 september 2016 en Wet 10/04/2014 - BS 30/05/2014)

Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (BS 18/06/2015)
(Gewijzigd door: Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (1) van 19 juli 2021 - BS 23/07/2021)

KB van 7 juni 2009 tot regeling van het elektronisch document ter vervanging, binnen de ziekenhuizen, van de voorschriften van de bevoede geneesheer en van de bevoegde beoefenaar van de tandheelkunde, in uitvoering van artikel 21, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

KB van 19 juli 2018 houdende de toepassing van artikel 124, 1° van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen teneinde een kader te scheppen voor de diagnostische oriëntatietests voor het humaan immuundeficiëntievirus HIV (BS 13/09/2018)
U kan het model van het document dat een persoon machtigt om snelle diagnostische oriëntatietest af te nemen die bedoeld zijn om een indicatie te geven om een mogelijke bestaan van een HIV-infectie hier raadplegen.

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht