Globaal medisch dossier

Zie ook Medisch dossier

KB van 25 juli 2014 tot tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier
(BS 27/08/2014)
Gewijzigd door KB 27/03/2017 - BS 27/04/2017 
in voege sinds 1 januari 2016

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht