Honorariasupplementen

KB van 29 september 2002 tot uitvoering van artikel 138 van de wet op de ziekenhuizen gecoördineerd op 7 augustus 1987. (Vaststelling honoraria supplementen op 1- en 2-persoonskamer).
Gewijzigd door: KB 27/04/2007 - BS 06/06/2007

KB van 14 juni 2006 tot uitvoering van artikel 90 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987
Opgeheven vanaf 1 januari 2010 door de Programmawet van 23/12/2009 (BS 30/12/2009)

KB van 20 juli 2022 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve overeenkomst van 12 mei 2022, gesloten binnen de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen, over het stabiliseren van de honorariumsupplementen en afdrachten (BS 01/08/2022)

Deel dit bericht: 
Deel dit bericht